Bộ Công an đề xuất cấp hộ chiếu không cần xuất trình bản sao giấy khai sinh, căn cước công dân

admin 1个月前 (02-18) 快讯 6 0

Đề xuất sửa quy định về hộ chiếu để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó đã xác định công tác cải cách hành chính phải được tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Chính phủ yêu cầu bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Qua nghiên cứu, rà soát Bộ Công an thấy để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ở mức độ 4 cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đề xuất cấp hộ chiếu không cần xuất trình bản sao giấy khai sinh, căn cước công dân

Theo quy định tại Điều 15 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì khi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, công dân Việt Nam phải nộp kèm theo bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi; bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất.

Hiện nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có thể khai thác một phần thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp nên việc yêu cầu công dân phải nộp các giấy tờ này là không cần thiết, gây phiền hà cho người dân. Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh cho phù hợp.

Đồng thời, phân cấp giải quyết việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông từ cấp Cục Quản lý xuất nhập cảnh về công an cấp tỉnh, từ công an cấp tỉnh về công an cấp huyện, từ công an cấp huyện về công an cấp xã.

Bổ sung thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 76/2022/QH15, đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, đồng thời giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 6, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo hướng bổ sung thông tin về “nơi sinh” là thông tin cơ bản trong giấy tờ xuất nhập cảnh là cần thiết.

Bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử đối với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

Theo Bộ Công an, thời gian qua, tình trạng công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn nhận kết quả nhưng không đến nhận hộ chiếu (không đề nghị trả hộ chiếu qua bưu chính công ích) dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác trả hộ chiếu cho công dân, cũng như việc quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân mà không đến nhận.

Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (Điều 27) đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận kết quả để đảm bảo hiệu quả công tác cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nói riêng, công tác quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam nói chung.

Lần sửa đổi này được triển khai theo hướng bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử đối với các thủ tục: Đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông qua giao dịch điện tử, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông.

Bộ Công an đề xuất dự kiến trình Quốc hội khóa XV bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam vào kỳ họp thứ 6, tháng 10/2023.

Bỗng dưng nhận thông báo nợ do thông tin CMND/CCCD bị đánh cắp, người bị hại cần kiểm tra những thông tin sau

文章归档

站点信息

  • 文章总数:18582
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:4535
  • 评论总数:5915
  • 浏览总数:1125644